Ortognatik(Çene Deformiteleri) Cerrahi

Ortognatik cerrahi yüz ve çene yapısındaki bozuklukları düzelterek, dişlere çene ile birlikte normal fonksiyonunu kazandırmak ve yüzde daha estetik bir görüntü yaratmak için yapılan ameliyatlardır. Alt veya üst çenenin kısa ya da uzun olması kişi gelişme dönemindeyken 14-15 yaşlarında ortaya çıkar, gelişmenin tamamlanmasıyla son şeklini alır. Ortodonti tedavisine rağmen çenede bozukluk devam ediyorsa ameliyatla düzeltilmesi gerekir.

Ortognatik ameliyatları dişlerin birbirine göre duruşlarının düzeltilmesi, çene kemiklerinin duruşlarının düzeltilmesi, çene kemiklerindeki gelime bozukluklarının düzeltilmesi gibi hastanın ihtiyacına göre farklı şekillerde gerçekleştirilebilir.

ÇENE DEFORMİTELERİ

Örneğin; sadece alt ya da sadece üst çene önde olabilir. Her iki çene birden öne çıkık ya da geride olabilir. Bunlar dışında dişlerin büyüme açıları bozuk olabilir. Dişler içe ya da dışa doğru eğimli büyümüş olabilir. Çenedeki yapısal bozukluk sebebiyle dişlerin ağız kapandığında birbiriyle olan uyumu bozulmuş olabilir. Bu uyum bozulduğunda konuşma ve çiğneme zorlaşır. Bu uyumsuzluk nedeniyle zamanla çene eklemlerine bası artışından dolayı rahatsızlıklar ortaya çıkacaktır. Çene eklemi ağrıları hatta sık çene çıkığı şikayetleri yaşanabilir. Şekil bozukluğu sadece dişlerdeyse, çenede bir şekil bozukluğu yoksa hastanın sadece ortodontik tedavi görmesi yeterlidir.

CERRAHİ

Yüz iskelet yapısında olabilecek ve ortognatik cerrahi ile çözümlenebilecek sorunlar şunlardır:

-alt çenenin önde, geride, sağ yan veya sol yanda olması.

-alt çenenin bir tarafının ya da tümünün az gelişmesi.

-üst çenenin önde, geride sağ yan ya da sol yanda olması.

-üst çenede gelişim azlığı

-alt çene ve üst çenedeki dişlerin birbirine değmemesi(açık ısırma defarmasyonu )

-çene ucunun ileride ya da geride olması, küçük veya büyük

olması deformasyonu ) -çene ucunun ileride ya da geride olması, küçük veya büyük olması.

-elrnacık kemiklerinin olması gerekenden büyük, küçük, önde

veya geride olması. -kaza ve tümör nedeniyle çenelerin şekil ve yapısının bozulması.

Çene deformasyonları sınıflandırılmış ve her deformasyona göre uygun ameliyatlar geliştirilmiştir. Çenesinde şekil bozukluğu olan hastalar muayene edildikten sonra ağız kalıpları alınıp dişlerin birbiriyle olan uyumları değerlendirilir ve bazı filmler çekilerek filmin üzerinde ölçümler yapılır. Bu değerlendirmeler sonucunda problemin nerede olduğu kesinlik kazanır ve ameliyat planlanır. Örneğin, çenesi öne çıkık görünen bir kişide asıl sorun alt çenede değil üst çenede olabilir. Üst çene geride ise yine alt çene öndeymiş gibi görünebilir. Sefalometrik analiz ile problemin alt çenede mi üst çenede mi olduğu kesin olarak anlaşılır. Sefalometrik analiz ile daha çok kemik yapıdaki problemler incelenebilir. Kemiklerin yoğunluğu, kemikleşme dereceleri, kemiklerin birleşim yerleri, kemiklerin içindeki boşluklar ve kemiklerdeki gelişim gerilikleri bu inceleme ile anlaşılabilir.

Ortognatik cerrahide; kesiler ağız içinden yapılır, böylece iz sorunu yaşanmaz. Çene kemikleri ileri, geri ya da yana kaydırılarak; bazen de çene kemiklerine özel aparatlar takılarak çene kemikleri uzatılarak şekil değişikliği sağlanır. Çene kemiklerinin belli kesilme şekilleri vardır. Kesilen kemik kaydırılır ve istenen pozisyon da metal vidalar ile diğer kemik dokulara tutturulur.

YENİTEKNİK

Bu ameliyatların hastalarımız için en sorunlu bölümü operasyon sonrası eskiden dişlere uygulanan 6-8 haftalık tellerle fiksasyondu. Yeni gelişen tekniklerle bu yöntemi bırakarak kemiklerin yeni yerlerine adaptasyonunu vidalama yöntemiyle yaparak, çenenin kapalı kalması zorunluluğunu ortadan kaldırdık. Böylece en beğenilmeyen bölümü kolaylıkla atlatıldığı için hastalarımızda bu operasyonları son yıllarda sıklıkla tercih etmeye başladılar. Bu yeni teknik hem dişlerin birbirleri üzerine düzgün oturmasını, hem de ameliyatta kesilip kaydırılan kemiklerin yeni pozisyonlarında düzgün kaynamasında daha güvenlidir. Bazen önce cerrahi düzeltme, ardından ortodontik tedavi görmek gerekebilir.

Operasyon sonrasında bir dönem özel enerjili sıvı gıdalarla beslenilir. Ağız içindeki tüm dikişler kendiliğinden eriyen türde olduğu için alınması gerekmez. Ameliyata bağlı şişlikler birkaç hafta içinde azalır. Hastamız operasyonun hemen sonrasında yüzünde belirgin düzelmeyi görür. Yüzün deformasyonumun çok hızlı ve yüz güldürücü bir tedavisidir.