erk

Yüz Germe

erkYüz gençleştirme (Yüz germe operasyonu): Günlük yaşamın stresi, güneş ışınları ve yer çekiminin etkisiyle yüzde yaşlanma belirtileri kendini gösterir; sarkma ve kırışıklıklar ortaya çıkar. Yüzde; göz kapakları etrafında, ağız çevresi ve yanaklarda, çene altında ve boyunda oluşan derin çizgiler, kırışıklar, sarma ve yağ toplanmaları şeklinde belirginleşir. Genetik olarak ya da yaşlanmanın etkisi ile yüz dokuları azalır, zayıflar ve yüz kemikleri üzerinden yer çekimi yönünde sarkar. Aynı zamanda mimik kaslarının yıllarca çalışıp üzerindeki deri kıvrımlarının belirginleşmesi ile dinamik çizgiler de ortaya çıkar. Yüz germe işlemi ilerleyen yaşın bu görünen etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik bir müdahaledir.

Anatomi: Yüz, anatomik olarak üç farklı bölgeye ayrılır. Üst yüz, şakak bölgesi, alın ve kaşları içerir, bu bölgeye uygulanan girişim üst yüz germe işlemidir. Orta yüz, yanak ve üst dudak bölgesini içerir, bu bölgeye uygulanan girişim orta yüz germe işlemidir. Alt yüz, çene altı ve boyun bölgesini içerir, bu bölgeye uygulanan girişim alt yüz ya da boyun germe işlemidir. Her bir bölgeye tek tek ya da bir arada cerrahi girişim uygulanabilir.

Üst yüz: Üst yüz germe, kaşları kaldırmaya, alın ve şakak bölgesini germeye yönelik olarak yapılır. Klasik ameliyat tekniği ile saçlı bölgeden her iki kulak kepçesinin arasındaki mesafe kesilir, alın derisi sıyrılarak gerdirilir. Bu teknikte ameliyat izi saçların içinde uzun bir çizgi olarak saklı kalır. Saç yeterliliği ve cilt bolluğu olmayan vakalarda endoskopik teknik kullanılır ve saçların arasında 2 cm uzunluğunda 4 adet kesi ile ameliyat gerçekleştirilir.

Orta yüz: Orta yüz germe işlemi, yanakların sarkıklığını gidermeye ve yanak derisini germeye yönelik olarak yapılır. Ameliyatın kesisi kulak dibi hatlarından yapılır, bu sayede görünür bir iz kalmaz. Cilt bolluğu olmayan vakalarda endoskopik teknik uygulanır ve izler sadece saçlı deri içinde 2 cm uzunluğunda gizli kalır. Genellikle alt göz kapağı estetiğiyle birlikte uygulanması gerekir. Orta yüz dik vektörde yukarı alındığında alt göz kapağı bölgesinde cilt fazlalığı dikkat çeker.

Alt yüz: Boyun germe işlemi genellikle orta yüz germe işlemi ile bir arada uygulanır. Boyun germe işleminde yapılan ameliyat kesisi kulak arkasından saçlı deriye doğru uzatılır. Boyun derisi ve kasları serbestleştirilerek yukarıya doğru asılır. Boyundaki sarkma ve kırışıklıklar giderilir, çene açısı belirginleşir, gergin bir boyun görünümü kazandırılır. Kesi, kulak arkasında kaldığı için, dışarıdan bakıldığında görünür bir iz kalmaz.

Operasyon öncesi: Operasyonunu planladığımız kişinin özellikle kalp ve tansiyon rahatsızlıkları açısından kontrol edilmesini istiyoruz. Sigaranın bir dönem bırakılmış olması gerekiyor. Bunlara dikkat edilirse operasyon sonrasında komplikasyon ihtimalini çok düşürmüş oluruz.

Operasyon: Ameliyat lokal+sedasyon veya genel anestezi altında yapılır ve süresi yapılacak işlemlere göre 3–5 saat sürer. Hastanede kalış süresi 1 gündür. Ameliyatı takip eden 2 gün boyunca yüz, hafif baskılı bir bandaj ile sarılır. Ameliyattan sonra yüz bölgesinde ağrı, gerginlik hissi, şişlik, morarma ve deri yüzeyinde uyuşukluk gibi şikâyetler olabilir. Ağrı rahatsız edecek şiddette olmaz ve ağrı kesici ilaçlar ile rahatlıkla kontrol altına alınabilir. Şişlik ilk birkaç gün içinde hızla azalır, geri kalan ve dikkat çekecek kadar belirgin olmayan hafif şişliğin kaybolması ve cildin yüz üzerine tam olarak oturması yaklaşık 2–4 ay sürer.

Ameliyattan 1 hafta önce, mimik kaslarının hareketlerine bağlı olarak ortaya çıkan dinamik çizgilerin tekrar oluşmasını engellemek ve bu kasların ameliyat öncesi gevşemesini sağlamak üzere Toksin uygulaması yapılabilir. Bu ameliyat için yaş sınırı vermek gerçekten zordur. Yüzdeki sarkması belirginleşmiş insanlar yaş sınırı koymadan, bu ameliyattan fayda görüyor.

Yenilikler: Eskisi tekniklerden farklı olarak operasyon sırasında kaslar üzerinde de çalışıldığı için operasyonun kalıcılık süresi yılar içinde daha arttı.

Kulak önünden geçen kesiyi artık kullanmıyorum, bunun yerine artık bu kesiyi kulak içine alıyorum, böylece izin görülme ihtimalini azaltmış oluyoruz. Kesilerin uzunlukları azaltıldı.

Anestezi yöntemleri çok daha güvenilir, kullanılan yeni ilaçlarla morarma ve şişme düzeyi de belirgin olarak azaldı.

Endolift: İzsiz, ameliyatsız yüz germe ve kaş kaldırma yöntemleri ise son zamanlarda en çok tercih edilen uygulamalardan. Bu uygulamada kullanılan özel dikiş, cildin istenen yönde sabitlenmesini sağlar, yukarı-arkaya doğru çekilen yüz derisinin geri dönmesini engeller. Deri bolluğu dikiş boyunca eşit olarak yayıldığı için deri katlantısı oluşmaz. Ancak bu metodun çok fazla sarkma olan vakalarda uygulanması doğru olmaz. Bu hastalarda cerrahi yöntemle yüz germe metodunun uygulanması doğru olur. Uygun hastalarda boyun derisinin gerilmesi için de bu metot kullanılabilmektedir.

Şu ana kadar hiç böyle bir şey yaşamadım fakat uygulandıktan sonra herhangi bir zamanda istenirse dikişler geri çıkartılabilir. İşlem lokal anestezi altında uygulanır, bir saat kadar sürebilir. İşlem sonrasında 2 hafta süreyle uygulanan bölgesinin ovuşturulmaması, aşırı mimik hareketlerinden kaçınılması gerekir. Bu süre içinde doku içinde iplikler sıkılaşır, deriyle bağlantısı sağlamlaşır, yapılan işlem kalıcı hale gelir. Bu işlemin ömrü 3-5 yıl arasındadır.

Yüzünüzü hissettiğiniz yaşta gördüğünüz, tüm güzelliklerin sizinle olduğu günler diliyorum…