boyunsarkmasi

Boyun Sarkması Tedavisi

boyunsarkmasiENDOLIFT: Sarkma seviyesi çok artmamış kişilerde korumak ve görünümü daha iyi hale getirmek için uyguladığımız bir yöntemdir. Lokal anestezi altında boynun alt kısmı ve çene altına yönelik uygulanabilmektedir. Özel ataçlama materyalleri kullanılarak sarkan cilt ve kas yapısı askılanmaktadır. Kulak arkasından yapılan girişimde kesi olmadığı için iz kalmamaktadır. 3-5 gün gibi kısa bir sürede güncel hayata dönülebilmektedir. Genellikle çene altında yağ birikimi varsa liposelection yöntemiyle kombine edilmektedir. Çenesi küçük olan kişilerde gıdı daha fazlaymış gibi gözükür. Bazı kişilerde çene büyütmek içinde ataçlama veya protez konarak bu bölgedeki birikim daha az gösterilebilmektedir.

Boyun Germe: Yüz, anatomik olarak üç farklı bölgeye ayrılır. Üst yüz, şakak bölgesi, alın ve kaşları içerir, bu bölgeye uygulanan girişim üst yüz germe işlemidir. Orta yüz, yanak ve üst dudak bölgesini içerir, bu bölgeye uygulanan girişim orta yüz germe işlemidir. Alt yüz, çene altı ve boyun bölgesini içerir, bu bölgeye uygulanan girişim alt yüz ya da boyun germe işlemidir. Her bir bölgeye tek tek ya da bir arada cerrahi girişim uygulanabilir. Boyun germe işlemi genellikle orta yüz germe işlemi ile bir arada uygulanır. Boyun germe işleminde yapılan ameliyat kesisi kulak arkasından saçlı deriye doğru uzatılır. Boyun derisi ve kasları serbestleştirilerek yukarıya doğru asılır. Boyundaki sarkma ve kırışıklıklar giderilir, çene açısı belirginleşir, gergin bir boyun görünümü kazandırılır. Kesi, kulak arkasında kaldığı için, dışarıdan bakıldığında görünür bir iz kalmaz.

Boyun germe ameliyatı genellikle yüz germe ameliyatının bir parçasıdır. Ama gerektiğinde yalnız da yapılabilir. Boyundaki duruma göre operasyon yönlendirilir. Katlanma ve kırışıklıklar için kulak arkasına germe yapılır. Eğer gıdıda yağlanma var ise Liposelection yapılır veya çene altından yapılan bir kesi ile buradaki yağlar alınabilir.. Geren bantlar kesilip kısaltılarak gevşeyen boyun dokuları gerilebilir. Operasyon genel veya sedasyon anesteziyle uygulanır. Bir- iki haftalık iyileşme dönemi söz konusudur.